Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr 149,00
Kom i gang

Aksjehandel

Komplett nettkurs innen aksjeinvestering (kjøp av aksjer).

Kurset tilbyr deg en steg for steg plan, som hjelper deg med å øke din kunnskap rundt aksjehandel. Om du ønsker å starte med aksjeinvesteringer, er dette kurset utviklet for å hjelpe deg på en enkel og forståelig måte.

Steg for steg planen inneholder praktiske eksempler fra børsnoterte selskaper, hvor du får innsikt i ulike metoder for å analysere et selskap. Det å kunne vurdere potensialet og risikoen til et selskap er essensielt når du skal begynne med aksjehandel.

Kurset gir deg bedre innsikt om aksjemarkedet, noe som er svært viktig om du vil ta gode beslutninger. Dette kurset hjelper deg med å ta gode valg gjennom hele prosessen med å kjøpe aksjer.

Til kurset følger det med en liste over relevante fagbegreper. Begrepene gir en større forståelse av finansverden, og begrepene kommer godt med når du gjennomfører kurset.

Kursinnhold:

Investeringer
  • Innføring i hvor og hvordan du kan kjøpe aksjer
  • Innføring i hva en aksje er, og hvordan en aksjekurs styres
  • Steg for steg plan for hvordan du velger en aksje
  • Analysemetoder for å vurdere et selskap
  • Når skal du kjøpe aksjer, og når bør du selge
  • Hvordan vurdere og forstå tallene i selskapsregnskapet
  • Fagbegreper
  • Gjennomgang av utvalgte selskaper fra Oslo Børs, vurdere deres potensiale og risiko

Målgruppe for kurset

Kurset tilbyr en helhetlig og praktisk forståelse av hvordan du investerer i aksjer. Som gjør at det passer godt for deg som er ny innen aksjehandel, men også aksjeinvestorer med mer erfaring vil også kunne dra nytte av kurset ved å oppdage nye strategier og markedsobservasjoner.

Vi vil starte dette gratis introkurset med å gi deg en enkel fremgangsmåte for hvordan du handler aksjer, rent teknisk.

I denne fremgangsmåten er det brukt eksempler fra Nordnet Bank og DNB, men det finnes også andre aktører for kjøp og salg av aksjer. Sjekk med din egen bank.

Hvordan komme i gang?

Start med å opprette en VPS-konto (verdipapirkonto) og ASK-konto (aksjesparekonto) hos en nettmegler som f.eks. Nordnet Bank eller DNB.

  • VPS-konto: Verdipapirkonto er en konto hvor du kan handle verdipapirer, som f.eks. aksjer med.
  • ASK konto: Aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge aksjer skattefritt. Du betaler kun skatt på gevinst når du tar penger ut av konto. Med ASK kan du kun handle selskaper som er notert på en børs i Europa, og som har sitt hovedkontor i Europa. Gevinst kan brukes til å reinvestere i aksjer skattefritt.

Når du tar penger ut av ASK-kontoen, eller får en gevinst med VPS, betaler du skatt. Aksjeskatten i Norge er på 22% av gevinsten.

Når du har opprettet en konto hos en nettmegler, eller i banken din, så er du klar til å begynne å handle aksjer.

Det første du gjør når du skal kjøpe en aksje, er å søke opp navnet på selskapet i søkefeltet. I dette eksempelet er det brukt illustrasjoner fra Nordnet bank for å forklare de forskjellige informasjonsmodulene. (bildene er hentet fra pc, og kan se annerledes ut fra mobil)

Aksjehandel
Kilde: Nordnet

I eksempelet ovenfor er det søkt opp et selskap som heter SoftOx Solutions. På bildet ser du en oversikt over all informasjon som vises om aksjekursene.

Aksjehandel
Kilde: Nordnet

Det første du skal legge merke til er det utsnittet ovenfor. Der får du informasjon om hva aksjekursen er akkurat nå (vist ved 97,00). Du får også informasjon om hva endringen i aksjekursen er sammenlignet med dagen før (vist ved +3,19%). Denne informasjonen vises i prosent og kan enten være negativ eller positiv. Der hvor det står Høy og Lav (98,00 og 92,00), indikerer hva den høyeste og laveste kursen har vært på i løpet av dagen.

Aksjehandel
Kilde: Nordnet

Det andre du skal legge merke til er grafen. I bilde ovenfor er det flere grafer som alle tilhører samme selskap. Men det er kun den som her vises i blått du skal fokusere på nå, de andre grafene er fra en analysemetode kalt teknisk analyse. Den analysemetoden lærer du mer om i kurset som omhandler trading. Den blå grafen viser hvordan kursen har beveget seg i løpet av dagen, og du skal være oppmerksom på tidshorisonten til grafen ettersom den kan vise alt fra timer til flere år. Denne tidshorisonten vises i denne grafen med tall under den blå grafen. (I dette tilfelle står det timer, men det kan også stå dato.)

Aksjehandel
Kilde: Nordnet

Det tredje du bør se på er omsetningen, altså handelen som er gjort. Den er i dette eksemplet skrevet i kroner, men den kan også være skrevet i antall aksjer. Omsetningen forteller oss om hvor mange aksjer som har byttet hender i løpet av dagen. Dette er viktig informasjon når du skal vurdere å kjøpe eller selge. Grunnen til at det er viktig er at du ikke kan kjøpe eller selge en aksje uten at det finnes kjøpere eller selgere. Nederst til venstre på bilde ovenfor står det (volumvektet snittpris 95,39), denne informasjonen forteller oss hva snittprisen av alle aksjer som er handlet den dagen er.

Aksjehandel
Kilde: Nordnet

Det fjerde du skal legge merke til er ordredybden, vist i bilde ovenfor. Ordredybden forteller oss om hvor mange aksjer som ligger til enten salg eller kjøp på de forskjellige kursene (pris), vanligvis de fem neste kursene fra aksjekursen for kjøp og salg. Når du skal selge eller kjøpe en aksje så legger du inn en ordre på valgt kurs (en valgt pris). Hvis du ikke legger ordren på aksjekursen så vil handelen ikke bli gjennomført før aksjekursen når den kursen (prisen) du har satt i ordren.
NB! Pass på tidsrommet ellers blir ordren slettet.

Når du nå har forstått de forskjellige informasjonsmodulene er du klar til å utføre selve handelen (kjøp eller salg).
I dette eksempelet er det brukt illustrasjoner fra DNB.

Aksjehandel
Kilde: DNB

På bilde ovenfor ser du at selskapet SoftOx Solutions, er skrevet inn i selskap/ticker-feltet. Når du har valgt selskap er du klar til å enten kjøpe eller selge aksjer i selskapet. Ved begge tilfeller (kjøp og salg) skal du i volum feltet skrive inn hvor mange aksjer du ønsker å kjøpe eller selge. Om du ønsker å selge så vet du hvor mange aksjer du eier, og du skriver da inn alle eller deler av det antallet aksjer du ønsker å selge. Ved kjøp av aksjer deler du kjøpesummen (altså de pengene du vil bruke på aksjekjøp) på aksjekursen du vil kjøpe for. F.eks. kursen på bilde over er kr 97,50, og om du har kr 10.000,- til å kjøpe for så deler du 10.000 på 97,5 og får da 102,56. 102 er da volumet (antall aksjer) du vil kjøpe, og som du da skriver i volum feltet.

NB! Det du må huske på er at banken eller nettmegleren din tar en kostnad for å gjennomføre handelen for deg. Denne kostnaden kalles “kurtasje”. Kurtasjen trekkes fra kjøpesum eller salgssum, og størrelsen på kurtasjen varierer fra bank til bank. Den kan være i størrelsesorden 0,05% av summen med en minstekurtasje på kr 65,-. Den kostnaden må du medregne i kjøpesummen, altså trekke fra kjøpesummen før du deler på kursen. Sjekk med din nettmegler/bank hvor høy kurtasje du har. Dette står oppgitt i prislisten hos din megler.

Det neste du gjør er å skrive inn en limit. En limit er den høyeste prisen du er villig til å kjøpe for eller den laveste prisen du er villig til å selge for. Du er ikke garantert at du får den prisen du vil ha, men da må du endre limiten etter hva aksjekursen er i markedet. Man kan ikke etter børsens regler sette en limit som avviker mer enn 20% fra aksjekursen.

Når alle disse feltene er fylt ut kan du trykke på kjøp eller selg knappen. Da vil du i dette tilfelle (DNB) bli sendt til en side hvor du kan bestemme tidshorisonten på handelen. (Eksempel nedenfor)

Aksjehandel
Kilde: DNB

Eksempelet ovenfor er en fortsettelse fra handelen ovenfor. Du har nå søkt opp selskap, og fylt inn både volum og limit (det vises ikke i dette bildet, men vil være automatisk fylt inn fra forrige økt), og du har trykket på kjøp eller selg. Nå skal du fylle inn tidshorisonten du ønsker å ha på din ordre. Feltet nede til venstre hvor det står “gyldig til”, indikerer at ordren er gyldig til kl. 16:25. Ordren er altså gyldig ut den børsdagen, og i de fleste tilfeller er dette nok. Om du har valgt en pris (for de aksjene du enten vil kjøpe eller selge), som avviker en del fra aksjekursen i markedet så kan man tenke seg at man må vente noen dager for å oppnå den prisen du har satt. Da kan du klikke på kalenderen og sette en tidshorisont på maksimum 30 dager.

Nå som alle feltene er fylt ut er du klar til å trykke på kjøp eller salgs knappen, som i dette tilfellet vises nede i høyre hjørne. Din ordre vil bli sendt til Oslo børs ordresystem, og når noen kjøper dine aksjer, eller selger sine aksjer til deg, vil ordren gå igjennom. Da har du enten kjøpt eller solgt aksjer.

Har du flere spørsmål  du ikke har fått besvart rundt aksjehandel?

Nå som du forhåpentligvis har fått et innblikk i hvordan du handler aksjer, kan du lære mer ved å registrere deg og kjøpe dette steg for steg kurset om aksjehandel. Kurset vil gi deg en innføring i hvordan du skal tenke for å velge de rette aksjene. Når du bør kjøpe, og når du bør selge aksjene.

Aksjemarkedet innebærer en risiko, men desto mer kunnskap, desto mindre risiko. Det kan derfor lønne seg å investere i kunnskap.

Har du behov for mer informasjon og en steg for steg plan, kan du få dette ved å registrere deg som kunde og kjøpe tilgang til Aksjekurs.

Legg igjen en kommentar

Skroll til toppen