Nåværende status
Ikke påmeldt
Pris
kr1450
Kom i gang

Pensum til Etablererprøven

Hvorfor Etablererprøve?
Begrunnelsen fra myndighetenes side for å innføre prøven, var at det i liten grad har vært et opplæringstilbud til de som skal stå for den daglige driften av et serveringssted. Gjennom å sette seg inn i pensum og avlegge prøven, vil opplegget bidra til at daglig leder har kjennskap til regelverket og grunnleggende kunnskaper i økonomistyring, som kreves når en driver et serveringssted. Etablererprøven er obligatorisk for daglig leder.

Gjennomføring av pensum til Etablererprøven
Følgende hovedtemaer gjennomgås på dette kurset:

• Oppstart av selskap
• Drift av selskap
• Avvikling av selskap
• Lover og forskrifter

Kurset tar for seg pensum til etablererprøven og legger spesiell vekt på hva som er viktig til prøven. Dette gir deg som deltaker god forutsetning for å  kunne bestå prøven.

Vår målsetting
Vår målsetting er at hver enkelt kursdeltaker skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap til å bestå Etablererprøven etter å ha gjennomført dette kurset.

Gjennomføring av prøven
Prøven avholdes i regi av den enkelte kommune. I Oslo er det Næringsetaten som administrerer prøven, men det kan være andre etater i din kommune.

Prøven er en flervalgprøve (multiple choice) hvor kandidaten må besvare 50 spørsmål i løpet av 90 minutter. Spørsmålene som skal besvares, har flere svaralternativer, hvor bare ett er riktig. Det skal derfor krysses av for ett riktig svar. Kandidaten må svare rett på 40 av de 50 spørsmålene for å bestå prøven .

Stryker du på prøven vil konsekvensen være at du ikke kan stå som daglig leder for et serveringssted. Prøven kan avlegges på nytt ved at du melder deg opp til ny prøve. Til prøven er det tillatt å benytte lovsamling, prøven avlegges på norsk og det er ikke tillatt med tolk eller bruk av ordbok. Prisen er for tide kr 400,- for å avlegge prøven hos de fleste kommuner. Man kan betale med Vipps eller bankkort.
Det er viktig at man husker å ta med gyldig legitimasjon, f.eks. pass, førerkort eller bankkort med bilde, når prøven skal gjennomføres.

Legg igjen en kommentar

Rull til toppen